logo

We would love to hear from you:

Damian Percival
Phone: +64 (7) 866 5239
Mobile: 027 749 9011
damian@percivalconstruction.co.nz
1 Yankee Lane, Whitianga 3510
Coromandel Peninsula, NZ


logo

logo

 

Airfield Hangar House, Whitianga